Palais-des-Nations-HP-jahia.jpgbr.JPGpp.JPGrhe-International-_2166929b.jpg

Альманах міжнародного права, 06, 2014

Титульна сторінка
Зміст
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Г.Д. ГАМБАРОВ Глобализация и ее влияние на современное международное право
Т.С. ПОДОРОЖНА Імплементація норм Європейського Союзу в правопорядок України: економічні та соціальні аспекти
П. ЧУБІК Україна як приймаюча держава в розумінні консульського права та механізми європейського консульського захисту
МИРНІ ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ
Д.О. АРТЕМЧУК Ґенеза та еволюція судової влади у світі
П.В. МАКУШЕВ Міжнародний досвід правового регулювання діяльності представників державних органів у виконавчому провадженні
М.М. МАЛЬСЬКИЙ Основні підстави невиконання судових рішень та інших актів, що підлягають примусовому виконанню в транснаціональному виконавчому процесі
ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Д.О. БУЛГАКОВА Міжнародні угоди після Лісабону: новий інституційний розклад
О.В. ЗАДОРОЖНІЙ Проблеми участі Російської Федерації у роботі ради безпеки Організації Об’єднаних Націй у зв’язку з військовою агресією проти України
І.В. КОЛОСОВ Міжнародна організація праці, її акти та роль у правовому регулюванні трудових правовідносин
М.М. НОВІКОВА Структура та компетенція міжнародних організацій із регулювання діяльності міжнародної цивільної авіації
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
Г.П. ЖАРОВСЬКА Міжнародно-правові засади боротьби з транснаціональною злочинністю: проблеми й перспективи
О.М. СІВЕРСЬКИЙ Позиції Європейського суду з прав людини щодо забезпечення явки учасників кримінального провадження
О.В. СТОЛЯРСЬКИЙ Доктринальне визначення поняття транснаціональної організованої злочинності в міжнародному кримінальному праві
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
Ю.І. ГОРДА Застереження про публічний порядок vs. lex mercatoria в міжнародному приватному праві
A.B. KOZIN, A.V. ZADEREIKO, F.M. BEHMATOVA Modern technology and the international copyright protection system: keeping a barrier between the freedom of knowledge and the freedom of privacy
Є.О. РУЖИЦЬКА Права споживачів у контексті українського та європейського законодавства й законодавства США