Palais-des-Nations-HP-jahia.jpgbr.JPGpp.JPGrhe-International-_2166929b.jpg

Процедуру рецензування проходять всі статті, що надійшли до редакції наукового міжнародного журналу «Альманах міжнародного права».

Автор надає до редакції статтю, яка відповідає вимогам журналу та правилам підготовки статей до видання. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не допускаються до подальшого розгляду.

Для проведення рецензування статей в якості рецензентів виступають члени редакційної колегії видання.

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором і рецензентами відбувається листуванням по електронній пошті через відповідального секретаря журналу.

Після остаточного аналізу статті, рецензент надає підсумкові рекомендації. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування: прийнято до друку, прийнято до друку з зауваженнями, відхилено.

Відповідальність та обов'язки рецензентів

Рецензент допомагає редакції в прийнятті рішень про прийняття статті до друку або відмови в публікації. Крім цього, рецензент допомагає автору в коригуванні і вдосконаленні своєї роботи.

Будь-яка наукова робота, яка підлягає рецензування, розглядається як конфіденційний документ, не підлягає обговоренню з третіми особами.

Рецензування завжди проводиться об'єктивно. Особиста критика авторів неприйнятна. Рецензенти повинні висловлювати свою думку чітко з конструктивними зауваженнями та порадами.