Palais-des-Nations-HP-jahia.jpgbr.JPGpp.JPGrhe-International-_2166929b.jpg

Альманах міжнародного права, 04, 2014

Титульна сторінка
Зміст
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Х.К. БЕХРУЗ Вопросу о влиянии римского права на исламское право: некоторые концептуальные размышления
О.В. ЗАДОРОЖНІЙ Міжнародно-правовий статус Гетьманщини після смерті Б. Хмельницького: від полівасалітетної державності до втрати статусу державного утворення
М.В. КЕЛЕСТИН Міжнародно-правове регулювання торгівлі цукром в період між першою та другою світовими війнами
О.О. НІГРЕЄВА Правотворчість у міжнародному праві: до питання про визначення
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
О.Я. ГАЛАГАН Міжнародно-правова природа глобальних інформаційних систем навігації та позиціонування
О.Г. КЛАК Європейська система скорочення викидів парникових газів: правовий аспект
М.О. РАСКАЛЄЙ Окремі зобов’язання держав у сфері міжнародного повітряного права. Стан та перспективи
МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
О.В. БРИНЗАНСЬКА Правові наслідки засудження особи за межами України
І.В. ГАЛИЦЬКИЙ Екстремізм в соціальних мережах: організаційно-правові заходи протидії
Д.О. ГАРБАЗЕЙ Незаконне збагачення: міжнародно-правовий аспект
К.В. ГРОМОВЕНКО Международный терроризм и частные военные и охранные компании: проблемные международно-правовые аспекты
Д.Ю. ДВОРНІЧЕНКО Роль Frontex в реалізації політики ЄС щодо протидії нелегальній міграції