Palais-des-Nations-HP-jahia.jpgbr.JPGpp.JPGrhe-International-_2166929b.jpg

Альманах міжнародного права, 20, 2018

Титульна сторінка
Зміст
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Л. М. Жовтоніжко Міжнародне культурне співробітництво: поняття, ознаки та класифікація
Б. Ю. Задорожний Міжнародно-правові гарантії конституційних обов’язків України та європейських держав
М. І. Топольницька Етнічний конфлікт як чинник розпаду держави (на прикладі Югославії)
МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО
І. П. Грибачова Особливості правового регулювання міжнародних транспортних договорів
А. М. Іваницький Справедлива рівновага як критерій правомірності втручання в право власності юридичних осіб у практиці Європейського суду з прав людини
В. М. Сокол Запобігання злочинам у сфері підприємницької діяльності: зарубіжний досвід
МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
О. В. Тронько Оцінка загроз транснаціональної організованої злочинності
МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО
А. В. Красникова Актуальные вопросы ответственности субъектов деятельности при освоении минеральных ресурсов района
Б. А. Мельникович Застосування контролю держави порту як інструменту забезпечення виконання вимог міжнародно-правового режиму морських охоронюваних районів за межами національної юрисдикції
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ
Л. В. Кабанець Міжнародно-правове забезпечення протидії незаконному позбавленню волі або викраденню людини
М. О. Кірпачова Порівняльний аналіз механізму реалізації прав національних меншин у Канаді та Франції
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
И. М. Ашихмин Возмещение убытков как форма защиты иностранных инвестиций от незаконной экспроприации
П. Д. Гуйван Окремі питання міжнародно-правового регулювання обороту та захисту персональних даних
О. В. Кривецька Особливості застосування застережень проти позову в контексті паралельних спорів між іноземним інвестором і державою
Мустафаєв Юсуф Нурі огли Правові аспекти охорони спадкового майна в законодавстві зарубіжних країн