Palais-des-Nations-HP-jahia.jpgbr.JPGpp.JPGrhe-International-_2166929b.jpg

Альманах міжнародного права, 05, 2014

Титульна сторінка
Зміст
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ
М.В. БЕМ Міжнародно-правові погляди Р. Лемкіна щодо кваліфікації окремих прикладів масових порушень прав людини як злочину «геноциду»
С.О. ГРАБ Інклюзивна освіта у міжнародному праві
Т.М. ЗАВОРОТЧЕНКО Забезпечення політичних прав і свобод громадян міжнародно-правовими актами: теоретико-правовий дискурс
С.І. КЛІМ Особливості реалізації права дитини на сім’ю в місцях позбавлення волі
І.Р. ПТАШНИК Analysis of the work of the amnesty international and human rights watch in the sphere of economic and social rights
В.Е. CЕЛЕЗНЁВ Унификация норм и механизмов реализации европейского права прав человека как фактор дефрагментации международного права прав человека
А.Л. ЧЕРНЯВСЬКИЙ Інститут права притулку в сучасному міжнародному праві
МИРНІ ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ
С.К. БУРМА Правовые основы и особенности применения процедуры дружественного урегулирования по жалобам против Украины в Европейском суде по правам человека
А.О. ГАРКУША Права та інтереси приватних осіб в аспекті доступу до механізму врегулювання спорів СОТ
В.П. КОНОНЕНКО Судебное разрешение международных споров
ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
T.A. ANTSUPOVA Honouring the commitments by member states of the council of Europe: monitoring mechanism
О.Є. БОЛГОВ Нормативне закріплення статусу сучасних операцій ООН з підтримки миру
О.М. ВОЛОЩЕНКО-ВІСЛОБОКОВА Релігійні організації у міжнародних відносинах (на прикладі Всесвітньої ради церков, Російської православної та Римо-католицької церков)
М.Е. КАЦИН Правовое обеспечение трансформации таможенного союза в общий рынок ЕС
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
І.А. ДІКОВСЬКА Співпраця – обов’язок сторін міжнародного приватного договору
М.О. ЛЕВ Відсутність юрисдикції як підстава для відмови у визнанні та приведенні до виконання судових рішень держав Євросоюзу (на прикладі Англії)